Klankbordgroep

Deze enthousiaste groep van ongeveer 15 ouders is de afgelopen 7 jaar een serieuze gesprekspartner voor de directie geweest.Destijds opgericht toen de fusie tussen 2 scholen een feit werd. Nu gaat de klankbordgroep zich vooral bezighouden met de ver/nieuwbouw van ons Kindcentrum in de komende jaren.