Klankbordgroep

Deze enthousiaste groep van ongeveer 15 ouders is de afgelopen 7 jaar een serieuze gesprekspartner voor de directie geweest.Destijds opgericht toen de fusie tussen 2 scholen een feit werd. Nu wordt er onderzocht in hoeverre de Klankbordgroep van verdere betekenis kan zijn voor school.