OpvangKinderopvang ’t Sparrenbos is een onderdeel van Educatief Centrum ’t Sparrenbos. Onze kinderopvang bestaat uit een kinderdagverblijf met 4 groepen; een babygroep (0-2 jaar), een peutergroep (2-4 jaar), een verticale groep (0-4 jaar) en een peuterarrangement (2,5-4 jaar). Daarnaast verzorgen wij ook de voorschoolse-, tussenschoolse - buitenschoolse opvang (4-13 jaar). 

De kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen op een van de groepen van het kinderdagverblijf. Vanaf 4 jaar stromen de kinderen door naar de basisschool. Op de onderbouw locatie bieden wij ook buitenschoolse en tussenschoolse opvang tot en met groep 4 aan. Tevens vindt hier 's morgens ook de voorschoolse opvang plaats. Op de bovenbouw locatie wordt door ons ook de buitenschoolse en tussenschoolse opvang aangeboden voor kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8. Zo sluiten wij qua indeling aan bij de groepen van de basisschool.  

Wij staan voor variatie en eigen inbreng van de kinderen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen denken in het activiteiten aanbod. Zo bieden we kinderen (bij KDV, PA en BSO) zelf de keuze wat ze willen doen en laten we hen daarnaast kennis maken met iets nieuws. Geen dag is hetzelfde! Kinderen geven zelf aan waar ze meer over willen weten of wat ze graag willen doen. En hier spelen wij graag op in! Samen maken we er en leuke tijd van.  

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn en dat wij de kinderen echt “zien”, elk kind is uniek! Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar manier en in zijn eigen tempo en dat mag! Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen leren om elkaar te zien zoals ze zijn en om er samen als groep een fijn en veilig klimaat van te maken, waar kinderen zich volop kunnen ontwikkelen. Meer weten over onze opvang? Neem een kijkje op https://www.kanteel.nl/locatie/t-Sparrenbos