Missie en visie

 
Missie, waarom bestaan wij?

Wij begeleiden kinderen in hun totale ontwikkeling naar evenwichtige en autonome personen binnen een pedagogisch klimaat van respect en vertrouwen volgens de regels en afspraken die passen bij ‘De Vreedzame school’.

 
Visie, waarheen gaan wij?

Onze kinderen ontwikkelen metacognitieve vaardigheden die hen het lerend vermogen geven kritisch en actief te participeren in de maatschappij van de 21e eeuw. Tijdens de lessen willen we de denkkracht van leerlingen verdiepen door hogere orde denkactiviteiten aan te bieden. Breinvriendelijk onderwijs (verwondering, coöperatief leren, spelend, bewegend, onderzoekend, samenwerkend en ontdekkend leren) en autonomie zijn hierbij van belang.
 

Kernwaarden en kernkwaliteiten

Een medewerker van ECS ontwikkelt zich zowel persoonlijk als in teamverband binnen een veilige, krachtige, verbindende en innovatieve leeromgeving waarbij leren van elkaar vanzelfsprekend is. De medewerker laat een positieve, onderzoekende, opbrengstgerichte en adaptieve houding zien.