Communicatie


 

Ouder/kind gesprekken

School heeft 2 jaar geleden de visie omarmd om meer eigenaarschap aan kinderen te geven binnen hun eigen ontwikkeling.

De eerste stap hierin was het organiseren van de inloop avonden, waarin kinderen zelf vertellen over hun eerste ervaringen in hun nieuwe groep. Daarna kwamen de ouder/kindgesprekken, die we als pilot voor het team hebben ingezet. Een logisch vervolg voor ons als team is dat alle gesprekken met kinderen en ouders gevoerd worden, waarbij wordt meegenomen dat ouders altijd de mogelijkheid hebben om na school alleen de leerkracht te spreken. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de visie van Signum, wat beschreven staat in het strategisch beleidsplan 2019-2023.

Omdat wij vinden dat we, ook in geval van scheiding, beide ouders op eenzelfde manier behoren te informeren, doen we een beroep op gescheiden ouders om samen de oudergesprekken bij te wonen. Volgens ons heeft dat alleen maar voordelen voor zowel kind(eren), ouders, als school.

Natuurlijk hoeft u niet te wachten tot deze rapportagemomenten. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Het kan natuurlijk ook gebeuren, dat de leerkracht met u contact opneemt wanneer er iets speelt waarvan de leerkracht vindt dat het belangrijk is en dat u als ouder er ook van op de hoogte bent. Wanneer uw zoon of dochter in aanmerking komt voor activiteiten in het kader van extra leerlingenzorg brengen wij u daar altijd van op de hoogte.

Voor de ouders van groep 8 (de schoolverlaters) geldt een meer aangepaste procedure i.v.m. de advisering over de stap naar het voortgezet onderwijs. U hoort hier meer over tijdens de informatieavond van groep 8.


Social media

Wij hebben richtlijnen opgesteld voor het gebruik van social media voor alle medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers, vrijwilligers, studenten, onderzoekers, gastlessprekers, RT-ondersteuners. We zijn nu bezig om deze richtlijnen aan te passen aan de huidige wetgeving (AVG). Communicatie naar ouders verloopt via de schoolapp Social Schools. Bij aanmelding van uw kind kunt u via de Social Schools app aangeven voor welke vormen van sociale media u toestemming geeft v.w.b. publicatie.