Resultaten

Na ongeveer 8 jaar basisonderwijs wordt het tijd voor uw kind om naar het voortgezet onderwijs te gaan. We streven er naar om samen met ouders, maar vooral ook met de kinde­ren zelf, tot een goede schoolkeuze te komen. Als school adviseren wij nooit een be­paalde school, maar altijd een type voortgezet onderwijs bijvoorbeeld: vmbo, havo, vwo of een combinatie van deze types.

Kinderen in groep 8 krijgen te maken met de drie W’s. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik er voor over? Het project ’Op naar straks’ leidt de kinderen naar inzicht in eigen kunnen en eigen mogelijkheden. Behalve ver­gaarde kennis spelen ook andere factoren mee die de keuze voor één van de vormen van voortgezet onderwijs bepalen. Interesse, werk­houding, concentratie e.d. vormen ook ele­men­ten die bij het uitbrengen van een advies een belangrijke rol spelen. Of een leerling uitein­de­lijk op de goede plek terecht komt kunnen we onder meer afleiden uit de resultaten die ze in het voortgezet onderwijs behalen. Het is voor ons interessant te weten of de oud-leerlin­gen na twee of drie jaar nog steeds op die plek zitten waar het advies naar verwees. Gelukkig krij­gen we van de meeste scholen in het voortgezet onderwijs informatie over hoe onze schoolverlaters het bij hen doen. Op deze manier weten we ook of het advies goed is geweest.


Uitstroom naar type voortgezet onderwijs op basis van advies:

 

CITO-tussenopbrengsten 2019 en CITO-eindtoets 2017, 2018 en 2019

De school verantwoordt zich aan ouders en inspectie t.a.v. gerealiseerde opbrengsten. Deze opbrengsten hebben zowel betrekking op de eindopbrengsten (Cito-eindtoets) als op de tussenopbrengsten. Onderstaand overzicht geeft u een beeld van wat is gerealiseerd en wordt vergeleken met door de inspectie geformuleerde ondergrenzen (minimaal te behalen scores).Voor onderstaande tussenopbrengsten, leggen wij verantwoording af bij de inspectie. Mocht u meer willen weten hierover, kunt u contact opnemen met de directie van de school.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de CITO-eindtoets:

In 2020 is er geen eindcito afgenomen ivm Corona.