Kanteel

Het Strategisch Beleidsplan van Kanteel

Kanteel Kinderopvang is gebouwd op pedagogische bouwstenen. Deze bouwstenen vormen het fundament van onze organisatie en zijn de basis van het pedagogisch handelen van iedere pedagogisch medewerker. De bouwstenen (beleidsuitgangspunten) vormen de basis voor het pedagogisch werkplan van de locaties van Kanteel. In een pedagogisch werkplan geven locaties eigen invulling en kleuring aan deze bouwstenen, want elke locatie is anders.Onze pedagogische uitgangspunten zijn

  • Je mag er zijn
  • Ik kan het zelf
  • We doen het samen
  • Ik kan dit al
  • Ik ben ik en jij bent jij

 

Onze pedagogischmedewerkers werken met Talent

T: Talent ontwikkelen van ieder kind
A: Autonomie respecteren
L: Leiding geven en structuur bieden
E: Emotioneel steunen
N: naast elkaar en samen leren spelen
T: Taal is de basis

Samenwerken met Partners: Wij zoeken de verbinding met onze partners zoals ouders, onderwijs maar ook de buurt en zorg.

 

Relatie met Signum

Ten behoeve van de goede doorstroom van voor-, tussen-, na- en buitenschoolse opvang en het onderwijs, is Kanteel kinderopvang een bestuurlijke samenwerking aangegaan met Stichting Signum en ATO scholenkring.
Klik hier voor de link naar de website van Kanteel


Kosten?

Wat kost Kinderopvang voor u? Bereken dit met onze handige Rekentool

Contact Kanteel

Eikakkerhoeven 83A
5242 KM Rosmalen
073-5219561
hetsparrenbos@kanteel.nl


Inschrijfformulier BSO