Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.De inhoud van de lessen van de Vreedzame school:

De lessenserie omvat 6 blokken van elk 6 lessen per leerjaar. In elke groep komen in dezelfde periode, dezelfde onderwerpen aan de orde.

Blok 1:  We horen bij elkaar - groepsvorming
Blok 2:  We lossen conflicten zelf op - conflicthantering 
Blok 3: We hebben oor voor elkaar - communicatie 
Blok 4: We hebben hart voor elkaar - gevoelens 
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid 
Blok 6: We zijn allemaal anders - diversiteit

Daarnaast besteden wij aandacht (periode mei-blok 5) aan burgerschapsvorming. Hierin leren kinderen vergadertechnieken. Naar aanleiding van dit blok worden er uit de groepen 5 tot en met 8 kinderen gekozen die een leerlingenraad gaan vormen. De bedoeling hiervan is om ook kinderen een stem te geven binnen de school. Behalve training in conflictoplossingsvaardigheden leren alle betrokkenen in de school op een positieve manier met elkaar om te gaan, doordat de school een hoge standaard neerzet wat betreft het gedrag ten opzichte van elkaar (voorbeeldrol voor alle medewerkers).De Vreedzame School moet dagelijks zichtbaar zijn in het pedagogisch handelen van elke medewerker op EC 't Sparrenbos.