Onderwijs

Voorwoord

Basisschool ’t Sparrenbos is een onderdeel van Educatief Centrum ‘t Sparrenbos dat bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf met peuterarrangement, tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

Onze school ligt in de groene wijk Sparrenburg in Rosmalen en  bestaat uit twee locaties. De onderbouwlocatie is gevestigd op Eikakkerhoeven 83 en de bovenbouwlocatie op Maaslandhoeven 15. De locaties bevinden zich op een minuut lopen van elkaar. De verwachting is dat we binnen vier jaar een nieuwbouwlocatie gaan krijgen.Op de onderbouwlocatie staat de ontwikkeling van 0 tot 8 jarigen centraal. De kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen op het kinderdagverblijf en/of peuterarrangement onder verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang, waarmee onze school intensief samenwerkt. Vanaf 4 jaar komen de kinderen op basisschool ’t Sparrenbos terecht. Op de bovenbouwlocatie verblijven kinderen van 9 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang vallen eveneens onder verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang en sluiten qua indeling aan bij de groepen van de basisschool.

De school is op dit moment onderverdeeld in 15 groepen (1 t/m 8). In totaliteit zitten 369 kinderen (peildatum 01-10-2020) op onze school en werken wij met 35 enthousiaste medewerkers binnen ons team.


’t Sparrenbos valt onder het bestuur van Signum

In ’s-Hertogenbosch en omgeving is SIGNUM een organisatie voor primair onderwijs. Signum telt 23 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over alle stadsdelen. Signum vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum 0-13 vormt en een maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties. Voor de Signumscholen fungeert het College van Bestuur als het bevoegd gezag.