Oudervereniging

Op EC ’t Sparrenbos is een oudervereniging actief. De vereniging heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit ongeveer 8 ouders. Nieuwe leden voor het bestuur zijn altijd welkom. 

In de loop van een schooljaar organiseert de vereniging in nauwe samenwerking met het team een aantal activiteiten. Om de activiteiten te financieren wordt per kind aan de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd. Afgelopen schooljaar bedroeg deze € 20.00 per kind. Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering een financieel overzicht en begroting gepresenteerd en een voorstel gedaan voor de hoogte van de bijdrage in het nieuwe schooljaar.

Email: ovsparrenbos@gmail.nl

Tijdens een algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald. De bijdrage is vrijwillig, maar u begrijpt dat zonder financiële basis het organiseren van de activiteiten onmogelijk is. Daarna informeert de vereniging de ouders.