Stel cookie voorkeur in

29 mei 2020


PinksterenMaandag 1 juni
zijn alle leerlingen vrij i.v.m. tweede Pinksterdag.

 

StudiedagDinsdag 2 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de laatste studiedag van dit schooljaar. Het team buigt zich dan over het taakbeleid (Juiste evenwichtige verdeling van de schooltaken) en de nieuwe groepsverdeling voor het komend schooljaar. Daarover is in ieder geval te melden dat we verder kunnen met 15 groepen. (3 kleutergroepen en alle andere groepen dubbel). Na deze studiedag hopen we u snel te kunnen informeren hoe de groepsverdeling er in 2020/2021 uit zal gaan zien.

 

8 juni weer helemaal open 

Vanaf maandag 8 juni komen alle kinderen weer naar de basisschool. Daar zijn wij en ik denk u ook heel erg blij mee.

We zetten het even op een rij:

 • We blijven het continurooster tot aan de zomervakantie volgen (8.30-14 uur). Dus de kinderen hebben elke dag een lunchpakketje nodig.
 • Vanaf 14 uur bestaat de mogelijkheid voor BSO en het extra uur(14-15 uur) zal achteraf door Kanteel in rekening worden gebracht.  De noodopvang stopt per 8 juni.
 • De groepen blijven op dezelfde wijze naar binnengaan als nu. 
 • Ouders brengen hun kinderen tot aan de poort en komen niet in het gebouw.  
 • De groepen blijven gescheiden (Alleen de groepen 1/2 tijdens het buitenspelen en de groepen 8 i.v.m. oefenen musical mengen zich).
 • Stagiaires zijn weer welkom in de groepen maar houden ruim afstand van de leerkracht. 
 • We blijven buiten gymles geven en gaan nog niet naar de Hazelaar. 
 • Traktaties zijn weer toegestaan mits in gesloten verpakking. 
 • De kind/oudergesprekken in de week van 29 juni vinden alleen online plaats. Uitnodiging volgt nog.
 • Ambulante begeleiders(Vanuit jeugdhulp) die 1 op 1 een een kind begeleiden doen dat op school. Arrangementgesprekken kunnen alleen online doorgang vinden. 
 • Bericht vanuit Jeugdtandzorg/Dental Car aan school: Deze willen wij graag op 22 juni laten doorgaan. Om goed rekening te kunnen houden met alle maatregelen hebben wij de volgende werkwijze: Ons team is uitgebreid met een extra assistente om de kinderen uit de klas te halen. Ouders worden niet uitgenodigd om naar de bus te komen.  Alle ouders worden vooraf benaderd met het verzoek een app op hun smartphone of tablet te downloaden zodat we met hen, via een beveiligd netwerk, kunnen beeldbellen als hun kind bij ons in de stoel zit. Daardoor zijn de ouders wel betrokken en kunnen we ook afspraken maken over eventuele behandelingen. Wij voorkomen hiermee te veel (volwassen) mensen in de bus en ook dat er mogelijk te veel ouders steeds de school in gaan om hun kind op te halen. 
 • De ouders/verzorgers die een IPAD of Chromebook met voedingskabel van school hebben geleend leveren deze op maandag 8 juni om 8.30 uur weer in. Dit gebeurt op gepaste afstand via raam teamkamer op alleen de bovenbouw bij juffrouw Pascal. Graag thuis het device eerst goed schoonmaken. Het device dus NIET aan uw kind meegeven maar zelf inleveren op de bovenbouw. Mocht 8.30 uur niet goed uitkomen dan kan het ook op een ander moment in de loop van die maandag 8 juni tot 17 uur. 

 • Alle bestaande maatregelen vanuit het RIVM omtrent hygiëne blijven van kracht. Indien er aanpassingen komen vanuit RIVM/PO Raad kunnen punten nog bijgesteld/aangepast worden.

 

Boeken retourIn verband met de Corona-maatregelen is de schoolbieb tot nader order gesloten. Dit is natuurlijk heel jammer maar gelukkig worden er in de klas veel boeken aangeboden die de kinderen kunnen lezen en binnenkort zal onze leesconsulent, Madelon van Zeelst, voor alle groepen een krat met boeken samenstellen die de kinderen ook lekker kunnen lezen. Daarnaast is de bieb in Rosmalen weer open en kunnen de kinderen ook daar boeken lenen. Veel kinderen hebben thuis nog één of meerdere boeken van onze schoolbieb. We willen u vragen om deze boeken in de week van 3 tot 5 juni in te leveren in de eigen groep. De biebtas krijgt u weer retour. 

 

Verjaardagen


Vr 29 mei
Zoë Anne Merks (7 jaar) - groep 3B

Za 30 mei
Jasmijn Pasterkamp (9 jaar) - groep 5A
Sybren Pasterkamp (9 jaar) - groep 6B

Zo 31 mei
Fayah Jonker (10 jaar) - groep 6B
Hakon Viskil (9 jaar) - groep 5A

Do 4 juni
Stella Geerts
Ruben Heijmans (11 jaar) - groep 7A

Vr 5 juni
Fien de Man (10 jaar) - groep 6B


GEFELICITEERD namens het hele team! 

Spreuk