Stel cookie voorkeur in

22 mei 2020


8 juni weer helemaal open

Vanaf maandag 8 juni komen alle kinderen weer naar de basisschool. Daar zijn wij en ik denk u ook heel erg blij mee. De komende 2 weken zijn hetzelfde zoals we de afgelopen 1,5 week ook hebben gewerkt. Dus elke klas verdeeld in 2 groepen in een continurooster van 8.30-14 uur en geen ouders in de school. De RIVM richtlijnen zijn leidend.

Week 22: Groepje 1 Ma, Woe en Do en Groepje 2 Di en Vr.

Week 23: Groepje 1 Do en Groepje 2 Woe en Vr (Ma en Di zijn alle lln. vrij ivm Pinksteren en studiedag).

Na overleg met de teams onderwijs en kinderopvang volgt er komende week meer nieuws hoe we de laatste 5 schoolweken vanaf 8 juni(week 24) gaan invullen.‚Äč Dat leest u dan in de nieuwsbrief van vrijdag 29 mei. 

Nieuwe schoolapp Social Schools

Zoals aangekondigd gaan we werken met onze nieuwe schoolapp Social Schools. Op dinsdag 2 juni(studiedag) krijgt u via de mail een koppelcode toegestuurd, die u toegang geeft tot de app. Vanaf dat moment wordt u als ouder/verzorger gekoppeld aan uw kind(eren). Deze wekelijkse nieuwsbrief, maar ook nieuws per groep,bouw of directie volgt dan via deze app. In het team maken we nog een kort protocol voor het gebruik van de app, zodat er geen grote verschillen in het aantal berichten per groep gaan ontstaan. De app is volledig AVG proof. U kunt nu al de app downloaden in de App store of Play store. Zoek dan op social schools 3.0 met dit logo. Houd dus 2 juni uw mailbox in de gaten!


 

HemelvaartsdagMorgen donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart. We wensen iedereen een fijn, zonnig en lang Hemelvaart weekend toe!

 

PinksterenMaandag 1 juni
zijn alle leerlingen vrij i.v.m. tweede Pinksterdag.
 

StudiedagDinsdag 2 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de laatste studiedag van dit schooljaar. Het team buigt zich dan over het taakbeleid(Juiste evenwichtige verdeling van de schooltaken) en de nieuwe groepsverdeling voor het komend schooljaar. Daarover is in ieder geval te melden dat we verder kunnen met 15 groepen. (3 kleutergroepen en alle andere groepen dubbel). Na deze studiedag hopen we u snel te kunnen informeren hoe de groepsverdeling er in 2020/2021 uit zal gaan zien.
 

Medezeggenschapsraad (MR) EC ’t Sparrenbos zoekt nieuwe enthousiaste ouderledenDe MR van EC ’t Sparrenbos zoekt nieuwe, enthousiaste ouderleden vanaf het begin van het aankomend schooljaar. De MR bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden die zo’n acht keer per jaar ’s avonds overleg heeft met de schooldirectie om mee te denken, te adviseren en instemming te verlenen over allerlei zaken die met school te maken hebben.

De samenwerking binnen de MR alsook met de schooldirectie verloopt op EC ’t Sparrenbos op een zeer prettige en open sfeer waarbij de inbreng van de MR door de schooldirectie zeer op prijs wordt gesteld. U kunt als ouder daardoor ook echt een bijdrage leveren om de school vorm te geven.

De MR houdt zich bezig met interessante onderwerpen. Dit schooljaar houden we ons onder andere bezig met ouderbetrokkenheid en het zorgplan. De zittingsduur van de MR kandidaten is 3 jaar, na deze periode kunnen zij zich herkiesbaar stellen. 2 van de 4 ouderleden, te weten Thijs en Annette hebben dit jaar 3 jaar in de MR gezeten en treden daarom af. Thijs stelt zich opnieuw verkiesbaar.

Indien u meer informatie wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de huidige MR-leden of een e-mail sturen naar milon.vandommelen@signumonderwijs.nl. Als u interesse hebt om lid te worden van de MR kunt u dat ook via dit e-mailadres tot 28 mei kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Annette Bormans, Yvonne van der Pasch, Thijs Frederiks, Melinda Papo, Pamela Plasmeijer, Sonja Peperkamp, Sonja Ulehake en Milon van Dommelen
 

Verjaardagen

Za 23 mei
Roos van Bakel (10 jaar) - groep 6B
Tycho van Beek (7 jaar) - groep 3B
Felix Otterloo (8 jaar) - groep 4A
Lukas Stil (12 jaar) - groep 8A

Ma 25 mei
Benthe Ketelaars (7 jaar) - groep 3A
Hugo van den Oever (6 jaar) - groep 3A

Wo 27 mei
Yuwen Sung (4 jaar) - Giraffenklas
Ravi Coppens (6 jaar) - groep 1/2 Vlinderklas

Do 28 mei
Noortje Ketelaars (12 jaar) - groep 8A
Victoria Sandberg (8 jaar) - groep 4B

Vr 29 mei
Zoë Anne Merks (7 jaar) - groep 3B

Do 4 juni
Stella Geerts (4 jaar) - Berenklas
Ruben Heijmans (11 jaar) - groep 7A

Vr 5 juni
Fien de Man (10 jaar) - groep 6B


GEFELICITEERD namens het hele team! 

Spreuk