Stel cookie voorkeur in

15 mei 2020


De eerste week na herstartHet was geweldig om te zien hoe snel kinderen en teamleden school vanaf deze week weer hebben opgepakt.In het begin nog even aftasten, maar al snel kwam het ritme er weer in. Voor het team was het ook even wennen; de 1,5 meter afstand blijft een onnatuurlijke actie maar ook dat ging al vrij snel beter. Nu evalueren we na lestijd om 14 uur op beide locaties de dag en kijken we wat eventueel nog aangescherpt moet worden. We hebben extra materialen ingeslagen voor de hygiëne zoals handgel, desinfecterende middelen, papieren handdoekjes en komt de schoonmaak dagelijks vanaf 14 uur extra schoonmaken. Mooi is om in dit kader te delen dat ouder Bastiaan Beerens volledig belangeloos gisteren een controle heeft uitgevoerd om de ventilatie in de onderbouw te meten en te testen. Hij werkt bij een bouwadviesbureau (Deerns Nederland B.V.) waarbij ze o.a. zorgen voor een gezonde en duurzame inrichting van gebouwen. Bastiaan komt binnenkort met aanbevelingen om de lucht aan/afvoer in de onderbouw te verbeteren. In de bovenbouw is destijds het frisse scholen traject uitgezet en kijken we wellicht nog later of er verbeteringen kunnen worden aangebracht. Bastiaan, hartelijk bedankt!

De komende 8 weken werken we verder aan de dagelijkse doelen. We nemen de Cito eindtoetsen niet meer dit schooljaar af, maar pas na 3 weken in het nieuwe schooljaar. Dit is overigens een bestuurlijk besluit geweest. We buigen ons ook nog over hoe we de rapporten en kind/oudergesprekken op het einde van het schooljaar gaan vormgeven. Daarover wordt u nog tzt geïnformeerd.
 

Jeannie KetelaarsOp woensdag 12 mei werd onze collega juffrouw Jeannie Ketelaars uit groep 4a 65 jaar. Een hele mijlpaal in deze bijzondere maar ook bizarre tijd. Al ruim 44 jaar werkzaam in het onderwijs en tevens bezig aan de laatste 8 weken van haar fantastische loopbaan. Jeannie heeft namelijk besloten om na een imposante onderwijscarrière afscheid te nemen van het onderwijs. We nemen op het einde van het schooljaar nog afscheid van Jeannie. Maar dinsdag was er een knuffel op afstand, een mooie bos bloemen en later op de dag een verrassings thuisbezoek op gepaste afstand om dit heuglijk feit toch alvast een beetje te vieren. 

Jeannie, nogmaals van harte gefeliciteerd namens alle teamleden, kinderen en ouders!


 

Punt van aandacht: Leerlingen op schoolpleinDoordat we nu in 2 groepen naar school komen heeft de helft van de groep op school les en de andere helft volgt thuisonderwijs. Het komt nu voor dat tijdens lestijd kinderen die thuisonderwijs hebben op het schoolplein komen en voor de ramen van de klaslokalen gaan spelen. Dat leidt de groepen op school weer af. Dus graag verzoek aan de ouders van kinderen die thuisonderwijs hebben uw kind tot tenminste 14 uur thuis te houden of althans niet op het schoolplein te laten spelen. Dank!


 

HemelvaartsdagDonderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart en een aansluitende vrije dag. 

Medezeggenschapsraad (MR) EC ’t Sparrenbos zoekt nieuwe enthousiaste ouderledenDe MR van EC ’t Sparrenbos zoekt nieuwe, enthousiaste ouderleden vanaf het begin van het aankomend schooljaar. De MR bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden die zo’n acht keer per jaar ’s avonds overleg heeft met de schooldirectie om mee te denken, te adviseren en instemming te verlenen over allerlei zaken die met school te maken hebben.

De samenwerking binnen de MR alsook met de schooldirectie verloopt op EC ’t Sparrenbos op een zeer prettige en open sfeer waarbij de inbreng van de MR door de schooldirectie zeer op prijs wordt gesteld. U kunt als ouder daardoor ook echt een bijdrage leveren om de school vorm te geven.

De MR houdt zich bezig met interessante onderwerpen. Dit schooljaar houden we ons onder andere bezig met ouderbetrokkenheid en het zorgplan. De zittingsduur van de MR kandidaten is 3 jaar, na deze periode kunnen zij zich herkiesbaar stellen. 2 van de 4 ouderleden, te weten Thijs en Annette hebben dit jaar 3 jaar in de MR gezeten en treden daarom af. Thijs stelt zich opnieuw verkiesbaar.

Indien u meer informatie wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de huidige MR-leden of een e-mail sturen naar milon.vandommelen@signumonderwijs.nl. Als u interesse hebt om lid te worden van de MR kunt u dat ook via dit e-mailadres tot 28 mei kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Annette Bormans, Yvonne van der Pasch, Thijs Frederiks, Melinda Papo, Pamela Plasmeijer, Sonja Peperkamp, Sonja Ulehake en Milon van Dommelen 

Watertappunt

Als gezonde school zijn wij de eerste Signum school met een watertappunt op de bovenbouwlocatie. Hier kunnen de leerlingen hun bidon/beker vullen als ze buiten aan het spelen zijn. In deze Coronatijd is het nog niet toegestaan om rechtstreeks vanuit de kraan te drinken. Wilt u ook uw kind daarop attenderen? Fijn, dank je wel.


 

Buiten gymmen!Voorlopig mogen we nog niet gymmen in de Hazelaar, maar kunnen we gelukkig wel naar buiten. Het zonnetje scheen en het was een prima temperatuur om lekker buiten te gymmen. De kinderen hebben zich weer uit kunnen leven met verschillende spellen. Favoriet bij de bovenbouw: Knotshockey! Willen jullie de komende weken denken aan makkelijk zittende kleding en dichte schoenen op dinsdag of donderdag? Dan kunnen we er weer hele leuke gymlessen van maken.

 

Webinar voor ouders


 

 

Verjaardagen


Za 16 mei
Rik Donkers (11 jaar) - groep 7B
Tristan Slobbe (12 jaar) - groep 8B

Ma 18 mei
Reinout Vugts (11 jaar) - groep 7A
Isis Zimmerman (8 jaar) - groep 4A

Di 19 mei
Lynn Peeters (11 jaar) - groep 7A
Naomi de Voijs (10 jaar) - groep 6B
Sven de Voijs (10 jaar) - groep 6A

Wo 20 mei
Yani de Cort (7 jaar) - groep 3A

Do 21 mei
Siemon de Laat (4 jaar) - Berenklas


GEFELICITEERD namens het hele team! 

Spreuk