Stel cookie voorkeur in

29 mei 2019


Opbrengst sponsorloop

Op dinsdag 28 mei is het bedrag dat we hebben opgebracht met de sponsorloop en de kerstactie symbolisch overgedragen aan Monique van Dam van One World Citizens.

De opbrengst van de sponsorloop was maar liefst €6292,47! Samen met de opbrengst van de kerstactie kwamen we op €6472,82. Een prachtig bedrag waar Monique, Karzan en Sangar natuurlijk ongelooflijk gelukkig mee zijn.

Bij de overdracht waren enkele leerlingen aanwezig die de acties mee georganiseerd hadden. Zij mochten de cheque overdragen aan Monique en aan Karzan, die via een live verbinding aanwezig was.

Via Monique zullen wij op de hoogte gehouden worden hoe het geld concreet besteed zal gaan worden.

Namens Monique, Karzan en Sangar heel veel dank aan iedereen die er aan mee heeft gewerkt om dit mooie bedrag met elkaar op te brengen!
 

PROVaardigWat is het weer een mooie PROVaardig reeks geweest. 

Wat een leuke samenwerking tussen Spel & Fun en Beeld & Geluid op dag 1 en straks bij de eindpresentaties met evenementen en Hotel.
Zij hebben namelijk samen met de bananenbuurman dit gave filmpje weten te maken. Spel en Fun heeft daarbij een aantal PROvaardig onderwerpen terug laten komen. Hoe leuk is dat?
Hier nog even het filmpje  https://www.youtube.com/watch?v=Jpj_4rG3-NI
Met grote dank aan bananenbuurman Merijn van den Berg !Deze reeks was overigens de laatste PROVaardig reeks die wij organiseren op EC 't Sparrenbos.
Het is niet gelukt om op andere scholen PROVaardig te starten waardoor we PROVaardig naast een reguliere baan moesten draaien. Dat blijkt moeilijk te combineren.

Wij hopen dat ouders hun kinderen zelf een stukje PROVaardig gaan brengen, want velen hebben ervaren en gezien wat het met de kinderen doet. 

Hierbij zal ik voorlopig blijven ondersteunen met tips op onze PROVaardig site. 

Met PROVaardige groet,
Paula Samsom, Edsard Kok en Lieke Smulers 

 

Medezeggenschapsraad (MR) EC ’t Sparrenbos zoekt nieuwe enthousiaste ouderleden

De MR van EC ’t Sparrenbos is op zoek naar nieuwe, enthousiaste ouderleden die vanaf het begin van het aankomend schooljaar de MR willen komen versterken.

De MR bestaat uit vier ouderleden en vier personeelsleden en heeft ongeveer acht keer per jaar ’s avonds overleg met de schooldirectie. De MR denkt mee, geeft advies en verleent instemming over allerlei zaken die met school te maken hebben.

De samenwerking tussen de MR-leden onderling en de samenwerking tussen de MR-leden en de directie verloopt op EC ’t Sparrenbos op een zeer prettige en open manier.  Daarnaast wordt de inbreng van de MR door de schooldirectie zeer op prijs gesteld. U kunt als ouder hierdoor dan ook echt een bijdrage leveren om de school mede vorm te geven.De MR houdt zich bezig met diverse interessante onderwerpen. Dit schooljaar houden we ons onder andere bezig met ouderbetrokkenheid en het zorgplan.

De zittingsduur van de MR-leden is drie jaar. Na deze periode kunnen zij zich herkiesbaar stellen. Voor twee van de vier huidige ouderleden, te weten Dana en Yvonne, is dit schooljaar hun derde jaar als MR-lid en zij zullen daarom aan het einde van dit schooljaar aftreden.  Yvonne stelt zich opnieuw verkiesbaar.

Indien u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met één van de huidige MR-leden of een e-mail sturen naar milon.vandommelen@signumonderwijs.nl.

Als u interesse heeft om lid te worden van de MR, dan kunt u dit via bovenstaande e-mailadres tot 7 juni aanstaande kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Dana van den Dungen, Yvonne van der Pasch, Thijs Frederiks, Annette Bormans, Pamela Plasmeijer, Sonja Peperkamp, Sonja Ulehake en Milon van Dommelen

 

 

Spektakel

Dat we op de TSO niet altijd zelf voor activiteiten hoeven zorgen zien we regelmatig op de Kleuterspeelplaats gebeuren.De wekelijkse komst van de vuilniswagen is voor de kinderen een heel spektakel. Als ze de vuilniswagen zien aankomen verzamelen een aantal kinderen zich al bij het hek om goed te kunnen kijken. Vast ritueel is dan de vraag van de bestuurder; "Zingen jullie een liedje?" waarop er vervolgens luid wordt gezongen aan het hek. En; de vraag; "Zal ik toeteren?" wordt natuurlijk met een duidelijk "Ja!" beantwoordt. Net als het later..." Ik hoor jullie niet? " nog met een harder "Ja!".  Als hij weg rijdt kijken de kinderen de vuilniswagen na die natuurlijk een paar keer goed toetert. Een paar kinderen zwaaien nog en spelen daarna weer fijn verder.

Tot volgende week maar weer!  

TSO in het nieuwe schooljaar

Het schooljaar is alweer bijna afgelopen. Als uw kind(eren) volgend jaar weer op dezelfde dagen gebruik maken van de TSO dan hoeft u niets te doen. De TSO loopt dan gewoon door op dezelfde manier. 
Wilt u dagen wijzigen of opzeggen dan kunt u dit per mail ( mvdooren@kanteel.nl ) doen. Vermeld in de mail de naam, de klas en de wijziging. Zit uw kind in groep 8 en gaat hij of zij volgend jaar naar de middelbare school, dan wordt de opvang door mij opgezegd. U hoeft in dit geval dus niets te doen.  Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kent u iemand of vindt u het zelf leuk om te komen helpen? We horen het graag! Op de dagen dat u meewerkt ontvangt u een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per keer en uw kind(eren) blijven gratis over.  Kom gerust een keer proefdraaien op de onder- of bovenbouwlocatie. 

Met vriendelijke groet,
Marieke van Dooren
coördinator TSO het Sparrenbos • tsosparrenbos@kanteel.nl • 06 48011570
 


 

Gevraagd:Heeft u nog oude pannen en/of grote lepels? Dan zouden onze kleuters daar heel graag mee willen spelen in de zandbak!  U kunt ze afgeven bij Pascal (administratie).

 

HemelvaartsdagDonderdag 30 en vrijdag 31 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart en een aansluitende vrije dag. 

Verjaardagen


Wo 29 mei
Zoë Anne Merks (6 jaar) - groep 1/2A Berenklas

Do 30 mei
Sem van Heel (12 jaar) - groep 8B
Jasmijn Pasterkamp (8 jaar) - groep 4A
Sybren Pasterkamp (8 jaar) - groep 5B

Vr 31 mei
Fayah Jonker (9 jaar) - groep 5B
Hakon Viskil (8 jaar) - groep 4A
 

Di 4 juni
Ruben Heijmans (10 jaar) - groep 6A

Wo 5 juni
Fien de Man (9 jaar) - groep 5B

Do 6 juni
Veerle Verbrugge (9 jaar) - groep 5ASpreuk