Stel cookie voorkeur in

1 november 2018


Ouderbetrokkenheid, SEO gesprekken en rapportgesprekken

 

Twee jaar geleden heeft de MR van EC ’t Sparrenbos een informatieavond gevolgd over Ouderbetrokkenheid 3.0. Deze avond werd georganiseerd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Signum. 

N.a.v. deze informatieavond, staat het thema ouderbetrokkenheid structureel op de
MR-agenda van ’t Sparrenbos. Vorig schooljaar heeft dat geresulteerd in een aanpassing van onze informatieavond. We starten in het begin van het schooljaar met een inloopavond, waardoor leerlingen samen met hun ouders/verzorgers in een informele setting naar
school toe komen. 

Dit schooljaar is een tweede aanpassing gestart: een pilot voor de SEO-gesprekken. 
Dit gesprek gaat over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling,
het welbevinden van de leerling staat centraal tijdens dit eerste gesprek.
Belangrijkste aanvulling: de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 schuiven aan.

We hebben daarnaast deze eerste gesprekken vervroegd naar begin oktober.

Deze opzet van een kind-ouder-leerkracht gesprek is nieuw voor ons,  afgelopen gespreksronde met het kind erbij was daarom een pilot. Op basis van de verschillende ervaringen, gaan we samen met het team en de MR een keuze maken voor onze oudergesprekken in de toekomst. Het maken en voorbereiden van deze keuze staat voor
dit schooljaar gepland, zodat we vanaf aankomend schooljaar met de mogelijk vernieuwde opzet kunnen starten. 

In februari en juni 2019 staan de rapportgesprekken gepland, bij deze gesprekken zijn dus de leerlingen nog niet aanwezig. We houden dezelfde opzet aan, zoals voorgaande jaren.
Daarnaast komt twee keer per jaar in de groepen 2 t/m 8 (groep 1 één rapport)
een rapport mee naar huis, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen en de vorderingen van uw kind.
Voorgaande schooljaren werkten wij met drie rapporten, vanaf dit schooljaar krijgen
de leerlingen een rapport in februari en in juni.

Aan de schriftelijke rapportages zijn gesprekken van 10 minuten gekoppeld.
Het eerste rapport gaat op maandag 11 februari mee naar huis. De periode vanaf nu
tot en met januari zullen de groepsleerkrachten de ouders informeren over de behaalde tussentijdse resultaten. Resultaten via een kort overzichtje, resultaten in de agenda
of een uitnodiging om na schooltijd de toetsen in te zien.
Dit varieert per leerjaargroep en wordt gecommuniceerd via de groepsleerkracht. 

De data van de rapportgesprekken hebben we al eerder gecommuniceerd: 

rapport 1: maandag 11 februari mee naar huis 
Oudergesprekken donderdag 14 februari van 15.30 u. – 17.30 u. en 18.30u. – 21.30 u. 
en dinsdag 19 februari van 15.30 u. – 17.30 u. en 18.30 u – 21.00 u. 

Het definitieve adviesgesprek voor de groep 8 leerlingen vindt plaats tijdens de rapport 1 gesprekken op donderdag 14 februari en dinsdag 19 februari 2019.

rapport 2: maandag 17 juni mee naar huis
Oudergesprekken donderdag 20 juni van 15.30u. – 17.30u. en 18.30 u. – 21.30 u. 
en dinsdag 25 juni van 15.30 u. – 17.30 u en 18.30 u – 21.00 u. 

Omdat wij vinden dat we, ook in geval van scheiding, beide ouders op eenzelfde manier behoren te informeren, doen we een beroep op gescheiden ouders om samen de oudergesprekken bij te wonen. Volgens ons heeft dat alleen maar voordelen voor
zowel leerling(en), ouders, als school. 

Natuurlijk hoeft u niet te wachten tot deze rapportagemomenten.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. 
 
 

Sparrenpodium groepen 4

De kinderen van de groepen vier hadden afgelopen woensdag hun Sparrenpodium.

Deze keer ging het over het thema vriendschap en er werd een club opgericht.
Iedereen mocht meedoen met de club en al snel werd besloten om er een leuk circus van
te maken. Het circus heette: Kom Erbij en er waren allerlei optredens met acrobaten, clowns, danseressen, ztringz (touwtjes) kunstenaars en nog veel meer.
De kinderen waren erg enthousiast en deden heel erg goed mee!

 Na afloop van het circus waren er in de hallen en klassen knutselwerkjes te
bewonderen en kon iedereen ook nog meedoen met de knikkerbanen die de kinderen
zelf gemaakt hadden!

Beste ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, bedankt voor jullie enorme betrokkenheid.
Fijn dat jullie met zovelen gekomen waren!

Ook dank voor al die ouders die spontaan kwamen helpen met schminken.
Voor de kinderen en leerkrachten is het ook dankzij jullie een mooie voorstelling geworden!

Jeroen, Miek , Marlies en Jeannie

 

 

Laatste dag: inzamelingsactie van Stijn


Hoi, ik ben Stijn en ik zit in groep 8b. 
Ik ben een actie gestart voor de mensen in Sulawesi. 

Ik ben statiegeld flessen aan het inzamelen.
Ik hang een plastic zak bij groep 8b.
Breng de flessen hiernaar toe en ik ga ze allemaal inleveren.

Ik heb er nu al heel veel, maar wil er graag nog meer. 
Helpt u ook mee? 
 

VOOR SULAWESI

(Stijn uit groep 8b) 

 

 

PROVaardigVolgende week woensdag op 7 november is er weer een aftrap
in de klassen voor PROVaardig.
Groep 6 heeft dan dit leuke introductiefilmpje al gezien https://www.youtube.com/watch?v=rriz-ZMP44s

Leerlingen hebben daarna twee weken tijd om hun drie keuzes digitaal
in te vullen op www.provaardig.nl.
Keuze 1 is wat ze het allerliefste willen en keuze 2 en 3 zijn de
opeenvolgende keuzes als we ze niet bij keuze 1 kunnen indelen.

Let wel, de leerlingen van groep 7 en 8 mogen niet eenzelfde keuze maken
of één die er veel op lijkt. Heb je eten vorig jaar al gehad dan kun je nu niet voor
banket gaan en heb je al bij sport gezeten dan kun je nu niet voor BMXen gaan etc.

Twijfel je nog? Laat het dan weten aan de leerkracht of aan mij!

De PROVaardig vrijdagen zijn al bekend, dus noteer ze alvast in de agenda:

• 25 januari 
• 22 februari 
• 5 april
• 17 mei
• 21 juni

Op vrijdag 21 juni zullen de leerlingen de eindpresentaties klaar hebben, waarbij iedereen weer kan komen kijken wat ze geleerd en uitgewerkt hebben.

Delen met vrienden, schooldirecteuren en leerkrachten wordt zeer gewaardeerd.

Met PROVaardige groet,

Paula Samsom

m : 06 - 52 115 201 • e :  paula@provaardig.nl • w : PROVaardig.nl
 

SinterklaasSinterklaas is weer bijna in het land.
Op vrijdagmiddag 16 november willen we vanaf half 1 de hallen versieren.
Wie kan en wil ons helpen? Kinderen zijn ook welkom om mee te helpen.
Voor iets lekkers wordt gezorgd. 
Meld je aan bij ovsparrenbos@gmail.com   

Groeten van de Sinterklaascommissie


 

Naschoolse activiteiten

Het wordt weer wat kouder en natter buiten dus we gaan we naschools sporten in de gymzaal van De Hazelaar. Je bent elke dinsdag en elke donderdag van harte welkom om gezellig te komen sporten.
Let er wel op dat op de dinsdagen de oudste kinderen van de BSO aansluiten en op de
donderdagen de jongste kinderen.
We kijken op de dag zelf hoe we de spelletjes aanpassen zodat het voor alle kinderen
een super leuke middag wordt! 

Hopelijk zien we zo veel mogelijk kinderen op de dinsdagen en donderdagen. 

Dinsdagen:
Donderdagen: 


Zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantieOp zaterdag 22 december 2018 organiseert 'S-PORT het Stedelijk 100% Voetbal Princen Zaalvoetbaltioernooi. Lees meer...

Antwoordstrookjes moeten uiterlijk 12 november ingeleverd worden bij Pascal van Schijndel (administratie).

 

SJV’s OLIEBOLLENBINGO

Op vrijdag 28 december in de Kentering aan de Dorpsstraat in Rosmalen.
We beginnen om 14.00 uur. De kassa is open vanaf 13.45 uur.

De bingo is bedoeld voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8.
De entree bedraagt € 2,50 per kind.

SJV zorgt voor spetterende prijzen, een glaasje ranja en natuurlijk een heerlijke
oliebol na de bingo. Om 16.00 uur worden de laatste prijzen uitgereikt en
ronden we de middag gezellig samen af. 

Kom ook en maak er samen met je vriendjes en vriendinnetjes een gezellige middag van!

Vergeet niet een pen of stift mee te nemen.

Tot ziens op 28 december in de Kentering!

www.SJVRosmalen.nl

  

 

Verjaardagen

Do 1 november
Jikke Ham (6 jaar) - groep 3B
Olivia Ham (6 jaar) - groep 3A
Meis Pijnenburg (6 jaar) - groep 3B
 

Vr 2 november
Yfke Hanegraaf (9 jaar) - groep 5B
 

Za 3 november
Mats Meijer (7 jaar) - groep 4B
 

Zo 4 november
Dailey van Veen (4 jaar) - Giraffenklas

Ma 5 november
Noa van Teeffelen (7 jaar) - groep 4B
 

Wo 7 november
Guusje Pels (4 jaar) - Berenklas
Bo Němec (5 jaar) - groep 1/2A Berenklas
 

Do 8 november
Nick van Overdijk (8 jaar) - groep 4B
 

Zo 11 november
Sander Nagel (5 jaar) - groep 1/2B Vlinderklas
Spreuk