Stel cookie voorkeur in

Voorwoord

Naast de professionals zijn er gelukkig nog vele handen die op school helpen. Veelal wordt dit belangeloos gedaan uit betrokkenheid bij kinderen en naar de school. Veel ouders/verzorgers zien we als hulpmoeder of hulpvader een bijdrage leveren. Tijdens de inloopavonden aan het begin van het schooljaar kunt u zich opgeven voor de diverse activiteiten.

In het begin van het schooljaar komt vanuit de groep van uw kind een oproep tot hulp van ouders. Zeker bij hulp aan de meer onderwijsgerichte activiteiten vragen wij van de ouders een zekere mate van ’geheimhouding’ naar buiten toe. Wij waarderen de hulp in hoge mate, maar de eigen leerkracht blijft verantwoordelijk voor de contacten naar ouders of andere instanties.

Mocht u, om welke reden ook, behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Dat is voor alle partijen van groot belang. Op verschillende wijzen informeren wij u over de gang van zaken op school.