Stel cookie voorkeur in

Klankbordgroep

Deze enthousiaste groep van ongeveer 25 ouders is een serieuze gesprekspartner voor de directie. Constructief en kritisch hebben zij de afgelopen jaren meegedacht over diverse onderwerpen. De directie vindt het belangrijk dat op basis van ervaringen van ouders en die van hun kinderen ook in 2016-2017 signalen worden afgeven tijdens een drietal bijeenkomsten van de klankbordgroep: 14 november, 7 maart en 8 juni.