Stel cookie voorkeur in

VoorwoordKinderopvang ’t Sparrenbos is een onderdeel van Educatief Centrum ’t Sparrenbos, dat bestaat uit een kinderdagverblijf met peuterarrangement, voorschoolse-, tussenschoolse - buitenschoolse opvang en een basisschool.

Ons Kindcentrum ligt in de groene wijk Sparrenburg in Rosmalen. Kindcentrum ‘t Sparrenbos bestaat uit twee locaties; de onderbouwlocatie op de Eikakkerhoeven 83A en de bovenbouwlocatie op de Maaslandhoeven 15 (waar de buitenschoolse en de tussenschoolse opvang plaatsvindt). De locaties bevinden zich op een minuut lopen van elkaar. De ruimte rondom beide schoolgebouwen is verdeeld in schoolpleinen voor de verschillende leeftijdsgroepen. De kinderen van het kinderdagverblijf en het peuterarrangement hebben een afgesloten buitenspeelruimte.

Op de onderbouwlocatie staat de ontwikkeling van 0 tot 8 jarigen centraal. De kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen op het kinderdagverblijf en/of peuterarrangement. Vanaf 4 jaar starten de kinderen op basisschool ’t Sparrenbos en daar vindt ook de BSO tot 8 jaar plaats (klopt dat?) ja kinderen tot en met groep 4. Op de bovenbouwlocatie is de buitenschoolse en- en tussenschoolse opvang vanaf groep 5 tot en met groep 8. Zo sluiten wij qua indeling aan bij de groepen van de basisschool.

Wij staan voor variatie en eigen inbreng van de kinderen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen denken in het activiteiten aanbod. Zo bieden we kinderen (bij KDV, PA en BSO) zelf de keuze wat ze willen doen en laten we hen daarnaast kennis maken met iets nieuws. Geen dag is hetzelfde! Kinderen geven zelf aan waar ze meer over willen weten of wat ze graag willen doen. En hier spelen wij graag op in! Samen maken we er en leuke tijd van.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf mag zijn en dat wij de kinderen echt “zien” elk kind is uniek! Elk kind ontwikkeld zich op zijn of haar manier en in zijn eigen tempo en dat mag! Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen leren om elkaar te zien zoals ze zijn en om er samen als groep een fijn en veilig klimaat te maken waar kinderen zich volop kunnen ontwikkelen. Meer weten over onze opvang? Neem kijkje op http://www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-t-sparrenbos