Stel cookie voorkeur in

TSO

Bij de tussen schoolse opvang (TSO) kun je lekker op je gemak je brood eten in een veilige en plezierige omgeving. Kinderen zitten gezellig met hun vrienden en vriendinnetjes aan tafel en eten samen. Als ze klaar zijn, mogen de kinderen zelf kiezen hoe zij de pauze doorbrengen. Actief, maar misschien vindt uw kind het prettiger om even rustig te ontspannen. Hoe dan ook, we zorgen ervoor dat ze weer vol energie aan het middagprogramma beginnen.

Kanteel Kinderopvang verzorgt de tussen schoolse opvang binnen Educatief Centrum het Sparrenbos. Een team van vrijwilligers en beroepskrachten begeleidt uw kind. De TSO medewerkers zijn enthousiaste vrijwilligers die serieus en met verantwoordelijkheidsgevoel hun taak uitvoeren. Zij hebben het overzicht en houden toezicht, geven persoonlijke aandacht aan uw kind, knopen een gesprekje aan, stimuleren uw kind om te eten en zorgen ervoor dat de vrije tijd prettig wordt ingevuld.

Op elke TSO locatie werkt een coördinator die de organisatie van de TSO in handen heeft. Dit is een betaalde beroepskracht. Zij is voor de TSO het aanspreekpunt voor ouders, school en vrijwilligers. De coördinator maakt de roosters, zorgt voor inval bijv. bij ziekte, en verzorgt de administratie en aan- en afmeldingen.
Daarnaast begeleidt zij de TSO medewerkers en bewaakt het pedagogische klimaat.
 

Eten en spelen

De kinderen op ’t Sparrenbos eten op verschillende plaatsen in de school. Elk kind neemt zijn eigen boterhammen mee. Wij verzoeken u vriendelijk om geen snoep of koekjes in de broodtrommel mee te geven. Naast het gezondheidsaspect is het voor kinderen lastig wanneer het ene kind wel snoep aan het eten is en het ander kind dit niet kan. Het is voor ons en uw kind handig als de broodtrommel / beker van uw kind voorzien zijn van een naam. Nadat de kinderen hebben gegeten kunnen ze zowel binnen als buiten spelen. Bij Kanteel is voldoende spelmateriaal voor zowel binnen als voor buiten beschikbaar maar wij bieden ook leuke, korte activiteiten aan. Voorop staat, dat de kinderen vrije tijd hebben en dus zelf mogen kiezen wat ze willen gaan doen.

 

Visie

Voor de TSO is een werkplan opgesteld. Deze is afgestemd op de visie van Educatief Centrum ‘t Sparrenbos.
Op deze manier waarborgen wij dat de TSO medewerkers bekend zijn met de visie, werkwijze en afspraken.
lees hier meer over de visie en werkwijze van de tussen schoolse opvang bij Kanteel.

 

Scholing

De overheid verplicht organisaties om minimaal 50% van de vrijwilligers op te leiden. Om de opleiding af te stemmen op de behoeften van vrijwilligers, heeft Kanteel gekozen deze scholing zelf aan te bieden. Er is veel betrokkenheid vanuit de vrijwilligers en een lage drempel om deel te nemen. Voor de TSO coördinatoren organiseert Kanteel structureel intervisiebijeenkomsten en begeleidingsochtenden. Zij worden getraind in het aansturen en coachen van de vrijwilligers.

 

Aanmelden

Aanmelden voor de TSO voor nieuwe leerling kan via deze site.
De informatie over hoe in te schrijven voor de TSO in het nieuwe systeem zit in deze bijlagen: bijlage 1 en bijlage 2. Aanmelden kan uiterlijk de dag van tevoren voor 5 uur. Daarnaast het verzoek of u wanneer uw kind overblijft, u op die dag een extra lege beker kan meegeven in de tas. Wij vullen deze dan met drinken vanuit de TSO. 

 

Contact

Tel (06) 480 115 70 of tsosparrenbos@kanteel.nl Wilt u worden terug gebeld door de onderbouwcoördinator dan kunt u dit aangeven. Omdat de overblijfcoördinatoren een beperkt aantal uren voor de TSO werken, zal zij niet altijd de telefoon beantwoorden. U kunt altijd de voicemail inspreken en eventueel aangeven als u teruggebeld wilt worden of een e-mail sturen. Ook kunt u gerust binnen lopen tijdens of na de TSO en vragen naar de TSO coördinator.

 

Arrangementen en tarieven

Het tarief voor incidentele TSO opvang is gelijk getrokken met het tarief voor structurele TSO opvang. U betaalt dus niets meer dan wanneer u structureel TSO afneemt. Toch is er wel een verschil. Bij structurele afname bent u gegarandeerd van een plek voor uw kind en bij incidenteel is dit niet het geval.

Incidentele opvang: U vraagt uiterlijk een dag van tevoren voor vijf uur via de mail of voicemail tussen schoolse opvang aan. Als u voor zes uur niets heeft gehoord, dan kan uw kind overblijven. Indien wij onvoldoende medewerkers beschikbaar hebben kan het dus voorkomen dat wij uw kind niet over kunnen laten blijven en u een andere oplossing moet zoeken. 


Tarieven:

€ 3,00 per keer per kind.
 

Binnen dit TSO arrangement wordt er gemiddeld per 10 kinderen één vrijwilliger ingepland. De TSO coördinator is boventallig. Als een vrijwilliger zich ziek meldt, proberen we inval te regelen door een vrijwilliger of zetten wij beroepskrachten vanuit de Kanteel invalpool in. Omdat de TSO één uur opvang betreft, lukt dit niet altijd. Uiteraard doen we ons uiterste best dit zoveel mogelijk te waarborgen. Kanteel behoudt het recht op enig moment de overblijfbijdrage te wijzigen. Hierover wordt u twee maanden van te voren geïnformeerd. U heeft dan de mogelijkheid om nieuwe keuzes te maken. Voor structurele opvang geld een opzegtermijn van één maand vanaf het moment van opzegging. (zie huisreglement)

Om de TSO betaalbaar te houden werken we met TSO medewerkers op vrijwillige basis. Indien nodig, als er niet voldoende vrijwilligers zijn, maken we gebruik van beroepskrachten. Dit maakt de opvang duur. U kunt zelf bijdragen aan een betaalbare TSO door uzelf aan te bieden als vrijwilliger (uw kinderen blijven dan gratis over en u ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 10,- per overblijfmoment) of door vanuit uw eigen netwerk overblijfbegeleiders aan te melden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marieke van Dooren
Coördinator TSO het Sparrenbos
tsosparrenbos2@kanteel.nl Tel.(06) 480 115 70