Stel cookie voorkeur in

Voorwoord

Basisschool ’t Sparrenbos is een onderdeel van Educatief Centrum ‘t Sparrenbos dat bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf met peuterarrangement, tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

Onze school ligt in de groene wijk Sparrenburg in Rosmalen en is ontstaan uit een samenwerking en uiteindelijk samenvoeging van een openbare en een katholieke school. ‘t Sparrenbos bestaat uit twee locaties. De onderbouwlocatie gevestigd op de Eikakkerhoeven 83 en de bovenbouwlocatie op de Maaslandhoeven 15. De locaties bevinden zich op een minuut lopen van elkaar. De ruimte rondom beide schoolgebouwen is verdeeld in schoolpleinen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Op de onderbouwlocatie staat de ontwikkeling van 0 tot 8 jarigen centraal. De kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen op het kinderdagverblijf en/of peuterarrangement onder verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang, waarmee onze school intensief samenwerkt. Vanaf 4 jaar komen de kinderen op ’t Sparrenbos terecht. Op de bovenbouwlocatie verblijven te kinderen van 9 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang vallen eveneens onder verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang, en sluiten qua indeling aan bij de groepen van de basisschool.De school is op dit moment onderverdeeld in 15 groepen (1 t/m 8). In totaliteit zitten 375 kinderen op onze school, daarnaast werken wij met 35 enthousiaste medewerkers binnen ons team.

’t Sparrenbos valt onder het bestuur van Signum

In ’s-Hertogenbosch en omgeving is SIGNUM een organisatie voor primair onderwijs. Signum telt 25 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over alle stadsdelen. Signum vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum 0-13 vormt en een maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties.

Voor de Signumscholen fungeert het College van Bestuur als het bevoegd gezag.