Stel cookie voorkeur in

Team

Giraffen                                Inge Hoekstra
                                              Naomi v.d Burg

Beren                                     Mirjam Vermeulen
                                                Judy Boer

Kikkers                                  Léon Bouten
                                               Marlies van Dooremalen

3A                                          Milon van Dommelen
                                               Pamela Plasmeijer

3B                                          Daniëlle Jeurissen
                                               Anne Willemen

4A                                          Jeannie Ketelaars
                                               Jeroen Büller

4B                                          Miek van Schijndel
                                               Jeroen Büller

5A                                          Suzanne van der Poll
                                               Marlies van Dooremalen

5B                                           Bianca Dappers
                                                Denise Schilders

6A                                           Daphne van der Brugh
                                                Armand Gerrits

6B                                           Heleen Kalis
                                                Sonja Ulehake

7A                                           Sonja Peperkamp
                                                Linda van Hofwegen

7B                                           Daphne Buitenkamp
                                                Christa Verkammen

8A                                           Maudy van der Plas
                                                Linda van Hofwegen

8B                                            Yvette Wijtman
                                                Inge Hoekstra
 

Personeel met niet groepsgebonden taken:

Interne begeleider              Heleen Kuiper

Bouwcoördinatoren           Jeannie Ketelaars
                                              Danielle Jeurissen
                                              Maudy van der Plas
                                              Milon van Dommelen

Administratie                      Pascal van Schijndel

ECstra en Newton kids     Pamela Plasmeijer
                                              Marieke Baten

Ondersteuning                    Hetty Gallé
                                              Jane Krootjes

Conciërge                            Henri van der Doelen

Muziek                                 Vincent Las

Sport en beweging            Renske van Kilsdonk

Directie                                Hans van Zoggel
 

Ons team bestaat uit verschillende enthousiaste medewerkers en vrijwilligers met allen hun eigen taak. De groepsleerkracht is in eerste instantie degene waarmee uw zoon of dochter het meest te maken heeft. Er zijn op onze school ook een aantal gespecialiseerde leerkrachten met bijzondere taken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

De intern begeleider (Heleen) begeleidt leerkrachten bij de zorg rondom kinderen, die extra aan­dacht en begeleiding nodig hebben en stuurt mede de ontwikkeling van ons onderwijsconcept aan. Tevens is de intern begeleider lid van het basisschoolmanagementteam (BMT).

De bouwcoördinator (Jeannie, Milon, Danielle, Maudy) stuurt mede de onder-/bovenbouw aan en is in eerste instantie aanspreekpersoon voor personeel en ouders. Tevens is de bouwcoördinator lid van het basisschoolmanagementteam (BMT).

De ICT-coördinator (Miek) is speciaal belast met het beheer van de computers en de organisatie rondom de software.

De leescoördinator draagt zorg voor een stimulerende en uitdagende leesomgeving in de school. De leescoördinator is de contactpersoon voor het leesonderwijs op onze school, zowel intern als extern. Zij/hij zorgt voor afstemming van het aanbod, zodanig dat er een doorgaande lijn ontstaat.

De taalcoördinator (Sonja, Suzanne) draagt zorg voor een doorgaande lijn op het gebied van taalontwikkelingen en onderwijs.

De rekencoördinator zorgt voor een doorgaande lijn op het gebied van rekenen.

De gedragscoach adviseert de groepsleerkracht op het gebied van zowel individueel als groepsgedrag.

De specialisten voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong en meer-/hoogbegaafdheid adviseren de groepsleerkrachten en verzorgen lessen aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/meer- en hoogbegaafdheid

Voor algemene taken is er op ‘t Sparrenbos administratief medewerker: Pascal.


Daarnaast is er op school een directie werkzaam met de volgende taken:
  • Onderwijs (met daarbij diverse gerelateerde taken zoals ontwikkeling schoolplan, verantwoordelijk voor doorgaande lijnen, aanschaf leer/hulpmiddelen).
  • Personeel (bijv. gesprekkencyclus, beoordeling, taakbeleid, functiemix, vervanging, klassenbezoek, studenten).
  • Financiën (begroting, verantwoording, jaarverslag).
  • Beheer, organisatie, huisvesting (bijv. groepsverdelingen, roosters, huisvesting).
  • Contact ouders (intake nieuwe leerlingen, MR/Klankbordgroep)
  • Communicatie (kinderen, PR, contacten met Kanteel, wijkraad, gemeente en overige instanties- Pabo-ROC-HBO opleidingen).
  • Inspectie, bestuur (bijv. kwaliteitsbeleid).


Ook van buitenaf zijn er professionals die voor de school beschikbaar zijn. Vanuit de speciale scholen voor basisonderwijs kunnen we een beroep doen op consulenten die de leerkrachten ondersteuning kunnen geven.


Vervanging leerkrachten

Bij ziek of verlof van leerkrachten wordt vervanging geregeld. Als we geen vervanging kunnen regelen splitsen we een groep in het uiterste geval op. De leerlingen zijn dan te gast in een andere groep, waar ze aan de hand van het zogenaamde ‘noodplan’ werken aan hun eigen leerstof.

De kinderen worden in ieder geval niet zomaar naar huis teruggestuurd.

 

Studenten

Onze school is een academische opleidingsschool. Hierbij streven wij naar kwaliteitsverbetering, professionalisering, schoolontwikkeling voor zowel leerlingen, studenten als leerkrachten. Jaarlijks functioneren er meerdere stagiaires vanuit verschillende opleidingsinstellingen. ’t Sparrenbos is een van de 5 academische leiding scholen binnen Signum. De belangrijkste opleidingsinstellingen die binnen onze school actief zijn, zijn:

  • PABO (opleiding tot leraar basisonderwijs)
  • ALO (opleiding tot leraar sport en beweging)
  • ROC (opleiding tot klassen- en onderwijsassistent en bewegingsonderwijs)