Stel cookie voorkeur in

TeamGiraffen 1/2                         Naomi v.d Burg
                                              Mirjam Vermeulen

Beren  1/2                            Mirjam Vermeulen
                                              Judy Boer

Kikkers 1/2                           Esther van Gerwen
                                               Pamela Plasmeijer

3A                                          Renske van der Biezen                                               

3B                                          Daniëlle Jeurissen
                                               Anne Willemen

4A                                          Milon van Dommelen (Vervanging t/m dec. Lonneke Arens) 
                                               Jeroen Büller

4B                                          Miek van Schijndel 
                                               Daphne Buitenkamp

5A                                          Suzanne van der Poll
                                               Christa Verkammen

5B                                           Lucia van de Zanden                                               

6A                                           Daphne van der Brugh
                                                Bianca Dappers

6B                                           Heleen Kalis
                                                Sonja Ulehake

7A                                           Sonja Peperkamp
                                                Linda van Hofwegen

7B                                           Demi Kersten
                                                Heleen Kalis

8A                                           Yvette Wijtman
                                                Maudy van der Plas


8B                                           Maudy van der Plas
                                                Linda van Hofwegen

Personeel met niet groepsgebonden taken:

Intern begeleider              Heleen Kuiper

Bouwcoördinatoren           Onderbouw        Danielle Jeurissen/Milon van Dommelen
                                              Bovenbouw        Maudy van der Plas 
                                               

Administratie                      Pascal van Schijndel

ECstra en Newton kids     Pamela Plasmeijer
                                              Marieke Baten

Ondersteuning                    Hetty Gallé
                                              Jane Krootjes

ICT                                        Miek van Schijndel

Conciërge                            Maik Jansen en Henri van der Doelen

                                             
Muziek                                 Vincent Las

Sport en beweging            Renske van Kilsdonk

Directie                                Hans van Zoggel
 

Het team bestaat uit verschillende enthousiaste medewerkers en vrijwilligers met allen hun eigen taak. De groepsleerkracht is in eerste instantie degene waarmee uw kind het meest te maken heeft. Er zijn op onze school ook een aantal gespecialiseerde leerkrachten met bijzondere taken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

De intern begeleider (Heleen Kuiper) begeleidt leerkrachten bij de zorg rondom kinderen, die extra aan­dacht en begeleiding nodig hebben en stuurt mede de ontwikkeling van ons onderwijsconcept aan. Tevens is de intern begeleider lid van het managementteam (MT).

De bouwcoördinatoren sturen mede de onder-/bovenbouw aan en zijn in eerste instantie aanspreekpersoon voor personeel en ouders. Tevens is de bouwcoördinator lid van het managementteam (MT).

De ICT-coördinator is speciaal belast met de ontwikkelingen rondom ICT.

De leescoördinator draagt zorg voor een stimulerende en uitdagende leesomgeving in de school. De leescoördinator is de contactpersoon voor het leesonderwijs op onze school, zowel intern als extern. Zij/hij zorgt voor afstemming van het aanbod, zodanig dat er een doorgaande lijn ontstaat.

De taalcoördinator draagt zorg voor een doorgaande lijn op het gebied van taalontwikkelingen en onderwijs.

De rekencoördinator zorgt voor een doorgaande lijn op het gebied van rekenen.

De gedragscoach adviseert de groepsleerkracht op het gebied van zowel individueel als groepsgedrag.

De specialisten voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong en meer-/hoogbegaafdheid adviseren de groepsleerkrachten en verzorgen lessen aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/meer- en hoogbegaafdheid

Voor algemene taken is er op ‘t Sparrenbos administratief medewerker: Pascal van Schijndel.


Daarnaast is er op school een directie werkzaam met de volgende taken:
  • Onderwijs (met daarbij diverse gerelateerde taken zoals ontwikkeling kindcentrumplan, verantwoordelijk voor doorgaande lijnen, aanschaf leer/hulpmiddelen).
  • Personeel (bijv. gesprekkencyclus, beoordeling, taakbeleid, functiemix, vervanging, klassenbezoek, studenten).
  • Financiën (begroting, verantwoording, jaarverslag).
  • Beheer, organisatie, huisvesting (bijv. groepsverdelingen, roosters, huisvesting).
  • Contact ouders (intake nieuwe leerlingen, MR/Klankbordgroep)
  • Communicatie (kinderen, PR, contacten met Kanteel, wijkraad, gemeente en overige instantie die samenwerken met het educatief centrum).
  • Inspectie, bestuur (bijv. kwaliteitsbeleid).

Vervanging leerkrachten

Bij ziekte of verlof van leerkrachten wordt vervanging geregeld. Als we geen vervanging kunnen regelen splitsen we een groep in het uiterste geval op. De leerlingen zijn dan te gast in een andere groep, waar ze aan de hand van het zogenaamde ‘noodplan’ werken aan hun eigen leerstof.

We streven ernaar de kinderen niet zomaar naar huis te sturen.

 

Studenten

Onze school is een academische opleidingsschool. Hierbij streven wij naar kwaliteitsverbetering, professionalisering, schoolontwikkeling voor zowel leerlingen, studenten als leerkrachten. Jaarlijks functioneren er meerdere stagiaires vanuit verschillende opleidingsinstellingen. ’t Sparrenbos is een van de 5 academische opleidingscholen binnen Signum. De belangrijkste opleidingsinstellingen die binnen onze school actief zijn, zijn:

  • PABO (opleiding tot leraar basisonderwijs)
  • ALO (opleiding tot leraar sport en beweging)
  • MBO (opleiding tot klassen- en onderwijsassistent en bewegingsonderwijs)