Stel cookie voorkeur in

Ontwikkeling

Implementatie vaardigheden 21e eeuw

De visie van 21st century skills in het onderwijs is gericht op een praktijkgerichte aanpak van innovatie van het onderwijs. ‘Leren in de 21e eeuw’ en de rol voor ’21st century skills’ worden uitvoerig beschreven in vele boeken en op het internet. De kennissamenleving om ons heen vraagt andere kennis en vaardigheden dan scholen nu over het algemeen nog aanbieden en onderwijzen. Voorbeelden van die vaardigheden zijn: samenwerken, kennisconstructie, creativiteit, planmatig werken, onderzoeken, zelfreflectie, problemen oplossen, zelfsturing en analyseren.

Het huidige onderwijs is over het algemeen niet ingericht om deze 21st century skills tot ontwikkeling te laten komen. Kennis wordt nu veelal nog centraal, gefragmenteerd en gestuurd door methodes overgedragen. De zich ontwikkelende kennissamenleving vraagt om een fundamenteel andere aanpak van het onderwijs; een paradigmashift. Scholen moeten toe naar een methodiek waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren, interesses en talenten te ontwikkelen waarbij het persoonlijke leren centraal staat.

In het nieuwe paradigma is de leerkracht begeleidend coach van kinderen, biedt kennis holistisch aan en vergelijkt leerlingen niet met een gemiddelde of een standaard norm. Leerlingen worden vooral vergeleken met zichzelf. Nieuwe media, die maatschappelijk nu al een grote plaats innemen, zijn in het onderwijs van de toekomst een essentieel onderdeel. Het vervreemdingsproces dat nu gaande is, wordt omgebogen tot een productieve, effectieve en efficiënte bijdrage, ondersteunend aan leerprocessen van kinderen. Leven en werken in de 21e eeuw betekent leven en werken met technologie en ‘nieuwe’ media.

Bij al deze nieuwe vaardigheden, die zowel leerkrachten en docenten als kinderen dienen te ontwikkelen, gaan we uit van nieuwe inzichten over hoe mensen leren die zijn verkregen uit hersenonderzoek. Alles draait om stimuleren van leerprocessen, zowel binnen organisaties als de deelnemers zelf. Investeren in draagvlak en lerend vermogen is een garantie voor een succesvolle innovatie.

 
Visie op leren vanuit de 21e eeuwse vaardigheden: hogere orde denken

Het hogere orde denken staat centraal bij de werkwijze DaVinci voor wereldoriëntatie, verkeer, techniek, godsdienst en filosofie. Onze kinderen leren gegevens te analyseren, te evalueren en te creëren. Door het hogere orde denken toe te passen, zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Het hogere orde denken sluit aan bij de 21e eeuwse vaardigheden van 21century skills en wordt volledig toegepast bij onze DaVinci werkwijze.

Vreedzame school: Leerlingenraad

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. Sociale vaardigheden worden in de praktijk geoefend. Voorwaarde is dat er sprake is van een échte dialoog. Een open schoolklimaat met een goede interne communicatie ook richting leerlingen, is voor ouders en samenleving belangrijk en de school kan zich daarmee profileren. Voorwaarde is dat we de werkelijke interne invloed van de raad in het oog houden.

Een echte leerlingenraad mag ook problemen van leerlingen en klachten inbrengen. Door leerlingen te zien als meedenkende partners en eigen standpunten goed te onderbouwen, moet de school er steeds voor zorgen, dat de leerlingenraad vooral ván de school is en niet tégen de school.