Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

Waar staan we voor?

Op basis van onze kernwaarden en kernkwaliteiten, hebben wij gezamenlijk een hoger doel en een gewaagd doel vastgesteld:

 

Missie, waarom bestaan wij?

Kinderen krijgen voortdurend te maken met nieuwe situaties of omstandigheden. Het voortdurend schakelen en inspelen op een situatie doet een beroep op de zelfsturing van kinderen.

Wat iemand doet en hoe iemand zich gedraagt wordt aangestuurd door de Executieve Functies, ook wel zelfsturing genoemd.

Er zijn 3 soorten zelfsturing:

Dingen kunnen onthouden (werkgeheugen)
Bepaalde dingen beter niet of niet meteen doen (impulscontrole)
Soms je plan of strategie kunnen veranderen (flexibel zijn)

Zelfsturing vinden wij een voorwaarde om te komen tot leren. Goed ontwikkelde zelfsturing leidt tot meer succes op school. Kinderen kunnen beter: vriendjes maken, omgaan met teleurstellingen, plannen uitvoeren, langere tijd geconcentreerd de aandacht vasthouden. Er zijn ook effecten op langere termijn: kinderen kunnen later beter samenwerken, goede relaties opbouwen, beter op hun gezondheid letten, zelf kinderen opvoeden en een bijdrage leveren aan de maatschappij.

 

Visie, waarheen gaan wij?

Wij willen dat kinderen zich thuis voelen op ons kindcentrum. Daarom zorgen wij voor een veilige en prettige leer- en speelomgeving. Onze medewerkers bieden kinderen een warm pedagogisch klimaat van respect en vertrouwen binnen duidelijke regels en afspraken die passen binnen het programma van de Vreedzame School.

Wij zorgen voor rust en structuur waardoor onze kinderen zich volgens een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen en dit op alle ontwikkelingsgebieden. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van het zelfvertrouwen staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij bieden een doorgaande leerlijn voor een ononderbroken ontwikkeling. Wij dagen kinderen uit om kritisch en creatief te zijn en stimuleren het probleem oplossend vermogen.

Zelfstandig en zelfverantwoordelijk ontwikkelen/leren zal onder begeleiding van de medewerkers plaatsvinden. We bieden de ruimte om talenten van kinderen en medewerkers te ontwikkelen.