Stel cookie voorkeur in

Newton Kids

Start FLL seizoen 2017!!!

 

 

Van welk dier is dit skelet???

  ‚Äč

Hoe gaan wij op ’t Sparrenbos om met begaafde kinderen?

 “Ecstra/ Newtonkids”: creatief, cognitief, uitdagend, stimulerend
 
Voor alle (hoog)begaafde kinderen geldt dat ze zich, bij een normale gezonde ontwikkeling, in cognitief en sociaal opzicht sneller ontwikkelen dan een gemiddeld kind van dezelfde leeftijd. Ze doen bepaalde dingen eerder dan je op grond van hun leeftijd mag verwachten. Daarom is het belangrijk dat ouders en leerkrachten hen zo vroeg mogelijk signaleren zodat zij de bijzondere aandacht krijgen die zij nodig hebben.
 
Bij jonge kinderen spreken we in eerste instantie nog niet van (hoog)begaafdheid, maar van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Bij deze kinderen verloopt de ontwikkeling in sprongen en kan meestal niet met betrouwbaarheid gezegd worden dat het kind de ontwikkelingsvoorsprong ten opzichte van leeftijdgenootjes ook vast houdt.
Om deze reden zijn er op ’t Sparrenbos twee groepen:
·         Groep 2 t/m 4: “Ecstra”
·         Groep 5 t/m 8: “Newtonkids”
 
De leerlingen die voor “Ecstra” of “Newtonkids” in aanmerking komen, worden door de Intern Begeleider voorgedragen. Het zijn leerlingen waarvan we verwachten dat ze extra uitdagingen aankunnen. De leerlingen hebben aantoonbaar een snellere ontwikkeling doorgemaakt óf zijn getest als hoogbegaafd óf presteren al langere tijd op een dermate hoog niveau dat het beheersen en verwerken van de leerstof hen wel erg gemakkelijk afgaat. Daarbij kunnen sociaal/emotionele gronden ook een rol spelen.
We willen deze leerlingen in de gelegenheid stellen om buiten de lesstof om, extra geprikkeld te worden op analytisch, creatief en praktisch gebied.
 
Elke week komen de kinderen van  “Ecstra / Newtonkids”  op een vast moment bij elkaar in het daarvoor bestemde lokaal. De kinderen zijn dan in de gelegenheid om met peers (=gelijkgestemden) in contact te komen en activiteiten te doen. Er wordt dan gewerkt aan specifieke doelen voor (hoog)begaafde leerlingen d.m.v.: 
1.       Het doornemen van het persoonlijk ontwikkelplan (POP). De Newtonkidsleerkracht bepaalt samen met de leerling de inhoud van de POP-map (aan de hand van gestelde doelen en evaluatie), geeft begeleiding en spreekt de voortgang door.
2.       Samen filosoferen over diverse onderwerpen.
3.       Het uitvoeren van een gezamenlijke opdracht.
 
Het begeleidingstraject kan kort- of langdurend zijn. Alle partijen worden voor aanvang van het traject op de hoogte gesteld van de duur ervan.
Na afloop van deze periode volgt een evaluatie. N.a.v. deze evaluatie volgt een advies. Dit advies wordt naar alle betrokken partijen gecommuniceerd.
 
De begeleiding bij “Ecstra” en “Newtonkids”  is in handen van leerkrachten die gespecialiseerd zijn op het gebied van begaafdheid bij kinderen. Ook kunnen zij de leerkrachten ondersteunen bij het verzorgen van extra uitdaging in de klas.